Synchronizácia súborov cez rclone

V predchádzajúcom článku o spracovaní nahrávok som písal o synchronizácii súborov na google drive. Tento systém som odvtedy prerobil, takže teraz môžeme držať celý archív nahrávok na lokálnom serveri a na google disku držať iba posledný rok, keďže priestor je tam obmedzený.

Celý systém vyzerá nasledovne: lokálny server s 2TB diskom zdieľa cez sambu ostatným počítačom v sieti tento diskový priestor. Takže, keď z nahrávacieho počítača vytvorí zvukár nahrávku, uloží ju na sieľový disk a okamžite je dostupná pre ostatné počítače. Napríklad video počítač, kde bude treba túto nahrávku pridať do videa.

Na serveri bežia crony, ktoré pravidelne synchronizujú priečinok s nahrávkami na google disk. Tieto crony spúšťajú nástroj rclone. Zatiaľ rclone neposkytuje obojsmernú synchronizáciu ako goodsync, takže, aby som predišiel premazávaniu súborov nahratých cez webové rozhranie google disku, synchronizácia prebieha príkazom rclone copy a rclone sync. Takto sa nestane, že by sa súbor automaticky premazal.

# Najprv sa spúšťa rclone sync /mnt/disk/[email protected]/audio remote:/audio # a potom rclone copy remote:/audio /mnt/disk/[email protected]/audio

Takto vyzerá crontab:

# crontab -e # zalohovanie z cloudu na lokalny disk 0 8 * * 0 rclone copy nahravky:/ /mnt/disk/[email protected]/ --no-update-modtime --drive-skip-gdocs >> /var/log/rclone/nahravky.log # nahratie novych suborov na cloud */5 14 * * 0 rclone sync /mnt/disk/[email protected]/audio/ nahravky:/audio/ --no-update-modtime --drive-skip-gdocs >> /var/log/rclone/nahravky.log

Taktýmto spôsobom cez rclone je možné synchronizovať aj viaceré priečinky do rôznych google účtov z jedného počítača, čo nie je možné cez klasický google disk client.