Zdielanie LTE internetu na lokálnej sieti

7.7.2019, Audio-Video , lte, networking, iptables, mikrotik, ubuntu , 2 min čítania,

Telekom DSL internet s rýchlosťou 101 je v tejto dobe naozaj pomalý. Na vysielanie live video je bez debaty nevhodný. V našej lokalite sa nenašiel lokálny poskytovateľ, ktorý by vedel po kábli alebo optike doviesť dostatočne rýchly internet. Preto sme sa rozhodli pre mobilný internet od 4ky za 12€/mesiac s rýchlosťou v lokalite Martin-centrum okolo 20/20Mbit. Kúpili sme LTE USB modem za 50€ a pripojili do počítača a všetko fungovalo.

Lenže internet je treba pre viaceré počítače v lokálnej sieti. Najprv som chcel zapojiť USB modem do Mikrotik Routeru, ktorý vraj podporuje aj USB modemy na prístup do internetu. Toto riešenie sa mi však nepodarilo rozbehať. Asi nebol modem kompatibilný s routerom alebo som sa dostatočne nezavŕtal do nízkoúrovňovej komunikácie medzi routerom a modemom (AT príkazy apod.)

Plán B bol nechať zapojený USB modem do lokálneho servera a zdieľať internet z neho cez router do ostatných počítačov. Táto možnosť sa ukázala funkčná. Bolo treba na serverovom ubuntu nakonfigurovať modem cez príkazový riadok a cez iptables vyzdieľať internet na lokálnu sieť.

Iptables nastavenia:

#!/bin/bash
sudo iptables -A FORWARD -o usbltemodem -i eth0 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -t nat -F POSTROUTING
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o usbltemodem -j MASQUERADE

Na routeri bolo treba presmerovať všetku internetovú komunikáciu na lokálny server. Nakoniec sa to podarilo.

comments powered by Disqus